Norbar käsimomenttiavain

10 ohjetta käsimomenttiavaimen käyttöön

Käsimomenttiavaimen käyttö on monen mielestä yksinkertaista ja suoraviivaista. Momenttiavainta väännetään kunnes kuuluu naksahdus. Todellisuudessa tähän liittyy paljon muitakin asioita mitkä vaikuttavat käsimomenttiavaimen käyttöön ja luotettavien kiristysarvojen saavuttamiseen. Kokosimme kymmenen ohjetta, jotka on hyvä huomioida käsimomenttiavainta käytettäessä.

Momenttiavaimen säilyttäminen

Päivittäisessä käytössä olevia käsimomenttiavaimia ei tarvitse erikseen asettaa ala-arvoon säilytyksen ajaksi. Pidempään käytöstä poissaolevien avaimien kohdalla säätö olisi syytä asettaa lähelle asteikon ala-arvoa, ei kuitenkaan tämän alle.

Jos momenttiavainta varastoidaan korkealle asetetulla momenttiarvolla se voi johtaa jousen väsymiseen, mikä vuorostaan vaikuttaa momenttiavaimen toimivuuteen ja tarkkuuteen. Tarkkuus on hyvä varmistaa käyttämällä avainta säännöllisesti kalibroinnissa.

Yksi naksahdus riittää

Monet käsimomenttiavaimia käyttävät naksauttavat avainta usein uudestaan varmistaakseen kiristyksen. Jokainen ylimääräinen naksautus saattaa kuitenkin lisätä momenttia, jolloin vaarana on ylikiristys. Käsimomenttiavainta tulee vääntää tasaisesti ja vakaasti sekä muistaa, että yksi naksahdus riittää, jonka jälkeen vääntö tulee lopettaa.

Käsimomenttiavaimen käyttö vastapäiväisissä kierteissä

Läpityönnettävällä vääntiöllä varustetut momenttiavaimet toimivat myös toiseen suuntaan kiristettäessä. On tärkeää katsoa momenttiavaimen käyttöohjeet vastapäiväisiä kierteitä varten ja varmistaa avaimen yhteensopivuus.

Mittayksiköt

Momenttiarvojen mittayksiköiden kanssa on oltava tarkkana. Meillä yleisesti käytössä oleva Nm-yksikön ohella on tarvittava momentti saatettu ilmoittaa muussa yksikössä (esim. cNm, lbf.tf. tai lbf.in.). Apuna muuntamisessa voit käyttää useita eri mobiiliapplikaatioita tai verkkosivuja. Yksi hyvä esimerkki näistä on Norbarin yksikkömuunnin.

Käsimomenttiavaimen säätäminen

Useimpiin käyttökohteisiin on määritelty tarkka momenttiarvo. Momenttiavainta säädettäessä säädön tulee tapahtua aina alhaalta ylöspäin tarkan momentin varmistamiseksi.

Momenttiavaimen kuormittaminen oikeasta kohdasta

Useimpien momenttiavaimien kädensijaan on merkitty oikea kuormituskohta. Momenttiavaimen kuormittaminen muusta kohdasta voi muuttaa saavutettua momenttia huomattavasti. Useimmissa momenttiavaimissa kuormituskohta on keskellä kädensijaa ja työkalua tulisi käyttää tästä kohtaa tarkimman momentin saavuttamiseksi. Avaimia kalibroitaessa vääntö otetaan myös tästä merkitystä kohdasta.

Ruuviliitosten avaaminen

Momenttiavainta ei tulisi käyttää ruuviliitosten avaamiseen. Avattaessa avain saattaa helposti ylikuormittua ja siten vaurioitua.

Lisävarren käyttäminen käsimomenttiavaimissa

Käsimomenttiavaimen kanssa ei tulisi ikinä käyttää putkea tai muuta ei-alkuperäistä lisävartta. Lisävarren lisääminen voi vaurioittaa avainta ja heikentää saavutetun momentin tarkkuuta mahdollisia vaaratilanteita unohtamatta.

Momenttiarvon lukitseminen

 Varmista aina asteikosta, että avain on oikeassa asetuksessa. Säädetyn momenttiarvon liikkuminen asteikolla on mahdollista ajan kuluessa työtä tehdessä, jos lukitusta ei käytetä. Useimmissa momenttiavaimissa on momentinlukitustoiminto. Tuotantoympäristöihin suositellaan asteikotonta avainta, jolloin avain esiasetetaan yhteen arvoon.

Vaihdettavat avainpäät

Kohteissa, joissa ei voida käyttää perinteisiä hylsyjä on olemassa laaja valikoima vaihdettavia avainpäitä ja niihin sopivat momenttiavainmallit. Erikoisavainpäitä vaihdettaessa on huomioitava, että nämä saattavat vaikuttaa saavutettuun momenttiin.