Vetokiristäminen

Suurten kiristysarvojen ruuviliitoksissa voidaan momenttiinvääntämisen lisäksi käyttää myös vaihtoehtoista menetelmää – vetokiristämistä. Vetokiristämisessä vaarnaa tai ruuvia nimensä mukaisesti venytetään hydraulisesti suurella voimalla. Vaarnan tai ruuvin ollessa venytetyssä tilassa päästään mutteria pyörittämään vastepintaa vasten, mikä varmistaa ruuville tarkan, nopean ja tasaisen vetojännityksen.

Ruuviliitokseen kohdistettu voima on aksiaalinen, jolloin kitka, sivuttaiskuormat, voitelu tai muut epävarmuutta aiheuttavat muuttujat eivät heikennä kiristystulosta. Vetokiristimiä voidaan kytkeä myös useamman työkalun sarjaan, jolloin yhteisellä hydrauliikalla saavutetaan ja varmistetaan täydellisen tasainen lopputulos. Vakiopaineluokka vetokiristimillämme on 1 500 baria, mutta tarvittaessa painetta voidaan nostaa 2 500 bariin.

Suunnittelemme aina yhdessä asiakkaan kanssa käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun. Kattavasta vetokiristinvalikoimastamme löytyvät niin kierreosalliset kuin vetotangolliset kiristinmallit sekä vetokiristinperiaatteella toimivat hydraulimutterit. Kauttamme järjestyvät myös kaikki erikoismitoitetut tai muuten räätälöidyt vetokiristimet kohteisiin, joissa vakiomallisia kiristimiä ei voida käyttää.