Konsultointi ja mittaustyöt

Suurin osa pultti- ja ruuviliitostyöskentelyn haasteista on ratkaistavissa jo suunnitteluvaiheessa, jossa määritellään niin työskenneltäessä käytettävät työkalut, menetelmät kuin muut tekniset vaatimukset. Onnistunut liitostyöskentely vaatiikin usein tarkkaan auki kirjatun suunnitelman, josta ilmenevät kaikki projektin toteutukseen liittyvät tekijät aina laitehankinnoista asennuksiin ja mittausten suorittamisiin. Pienet muutokset jo projektin alkuvaiheessa näkyvätkin usein merkittävinä säästöinä lopullisessa toteutuksessa.

Yli 40 vuoden kokemuksemme pultti- ja ruuviliitosten parista on tehnyt meistä luottokumppanin lukuisille suomalaisille teollisuuden, kunnossapidon ja kokoonpanon yrityksille. Autamme ja konsultoimme asiakkaitamme jo tuote- ja tuotannonkehitysvaiheessa ja kuljemme heidän rinnallaan kiinnitysratkaisujen koko elinkaaren ajan. Näin varmistamme, että kokoonpano-, kunnossapito- ja tuotantoprosesseissa käytettävät kiristysmenetelmät ovat varmasti niin tehokkaat, täsmälliset ja turvalliset kuin mahdollista.

Tarjoamme palveluna myös asiantuntijamme suorittamaa ruuviliitosten analysointia ja venymämittausta. Hyödynnämme liitosanalysoinnissa eri menetelmiä momentinmittauksesta ultraäänimittaukseen ja sovellamme saamaamme tietoa laajalti asiakaskunnassamme. Asiantuntijoidemme analysointi- ja mittauspalvelut ovat lisäksi räätälöitävissä koulutustilaisuudeksi, jonka jälkeen samat toimenpiteet ovat myös helposti kohteen omien työntekijöiden toteutettavissa.

Miten voimme auttaa?