Väliaikainen tarve vääntimelle? Työkaluvuokraus on taloudellinen ja turvallinen valinta!

Suomalaisten teollisuustoimijoiden arki sisältää yhä useammin akuutteja tilanteita, joihin sisältyy tilapäinen tarve esimerkiksi suurmomenttityökaluille, korkeatehoisille hydraulisylintereille tai muille ruuviliitostyökaluille. Satunnaisesti tarvittavia työkaluja ei haluaisikaan hankkia aina omaksi – eikä se usein ole taloudellisesti kannattavaakaan.

Erilaiset työkalujen vuokrauspalvelut ovatkin osoittautuneet monille yritykselle merkittäväksi arjen helpottajaksi. Laajan työkalureservin ylläpitämisen sijaan tarvittavat välineet ovat vuorauspalvelun kautta käytettävissä juuri silloin, kun työmaan tilanne sitä vaatii. Säännöllisesti huollettujen vuokratyökalujen toimintakykyyn voi aina luottaa, minkä lisäksi työkalujen vuokraaminen tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua työkalutarjontaan ilman sitoutumista ja suuria investointeja.

Kustannustehokkaat kiinnitysratkaisut lyhytkestoisiin tarpeisiin

Muun muassa kiinnitystyökalujen vuokraamisesta on tullut varteenotettava vaihtoehto niin pienille kuin suurille, monipuolisesti eri toimialoilla operoiville yrityksille. Siinä missä monelle satunnaisesti pultti- ja ruuviliitosten parissa työskentelevälle toimijalle suuriin laitehankintoihin investointi ei ole välttämättä kannattavaa, tarjoaa työkaluvuokraus kustannustehokkaan tavan väliaikaisiin liitostöihin. Sen sijaan suuremmilla työmailla liitostyöskentely voi olla arkipäivää, mutta eri liitoksissa käytettävien pulttien koot saattavat vaihdella merkittävästi. Vuokratyökalut voivatkin olla tällöin nappivalinta esimerkiksi satunnaiskokoisten ja harvemmin avattavien liitosten kiinnitystöihin.

Kaikenkattavan kiinnitystyökaluarsenaalin hankkiminen omaksi onkin harvoin taloudellisesti järkevää. Työkaluvuokrauksen kustannustehokkuus ja hyödyt ilmenevätkin erityisesti lyhytkestoisissa projekteissa, joissa työkalujen tarkkaa käyttötarvetta on hanakalaa arvioida etukäteen. Työkalujen vuokra-aika on tällöin paitsi mahdollista katkaista välittömästi käyttötarpeen päätyttyä, myös usein joustavasti pidennettävissä.

Muun muassa HYTORC STEALTH -momenttivääntimen omistajat voivat laajentaa työkalunsa käyttömahdollisuuksia erikokoisilla lenkkipäämalleilla. Satunnaisesti tarvittavissa lenkkipääkoissa vuokrauspalvelu on mitä mainioin apu.

Ammattilaisen ylläpitämiin työkaluihin voi aina luottaa

Kustannustehokkuutensa lisäksi vuokratyökalut ovat ennen kaikkea laatuvarma ja työturvallinen valinta. Siinä missä omien kiinnitystyökalujen vuosihuolloista ja kalibroinneista on huolehdittava itse, ovat ammattilaisen ylläpitämät työkalut aina asianmukaisesti huolletut ja kalibroidut ennen niiden luovuttamista eteenpäin. Näin loppukäyttäjän ei tarvitse kantaa huolta työvälineidensä toimintakyvystä tai niiden antamien arvojen totuudenmukaisuudesta.

Myös markkinoilla olevien kiinnitystyökalujen ja niiden lisävarusteiden tarjonta kehittyy jatkuvasti, ja monet suurmomenttityökaluihin keskittyvistä työkaluvalmistajista ovatkin ottaneet merkittäviä harppauksia esimerkiksi akkukäyttöisten momenttityökalujen kehityksessä. Kiinnitystyökaluihin erikoistuneella ammattilaisella on aina ajantasaisin osaaminen markkinoiden laitetarjonnasta ja erilaisista kiinnitysmenetelmistä, mikä helpottaa niin kohteeseen ideaalien työvälineiden valitsemisessa kuin niiden käyttöön opastamisessa. Ulkopuolista työkalutarjoajaa ja niiden ylläpitoon keskittyvää yhteistyökumppania käyttämällä yritykset voivatkin keskittyä aina sataprosenttisesti olennaiseen – omaan liiketoimintaansa.

Turvalliset työkalut väliaikaisiin kiinnitystöihin Haitorilta

Vuokrauspalvelumme tarjoaa täyden valikoiman korkealaatuisia momentti- ja vetokiristystyökaluja, hydraulipumppuja, voimahylsyjä, hydraulisylintereitä sekä muita ruuviliitostyökaluja lisävarusteineen. Asiakkaanamme voit luottaa, että käyttämäsi vuokratyökalut ovat aina viimeisimpien laatu- ja turvallisuusstandardien mukaiset – kaikki vuokraamamme työvälineet kalibroidaan ja kuntotarkastetaan aina ennen seuraavaa vuokrauskertaa. Henkilökuntamme auttaa sinua löytämään juuri tarpeisiisi oikeat työkalut ja huolehtii tarvittaessa myös riittävästä käyttökoulutuksesta.

Toisinaan työkaluille tarvittavaa vuokra-aikaa on ymmärrettävästi hankala arvioida etukäteen, ja työkalutarve voi venyä muutamasta päivästä jopa useammaksi kuukaudeksi. Vuokrauspalvelussamme maksamasi vuokrat kertyvät luotoksi, jota voit käyttää, mikäli päätätkin hankkia työkalut vuokrauksen päätyttyä omaksesi. Tiedustelethan myös vaihtoehtoja leasing-sopimuksistamme!

Tutustu vuokrauspalveluumme ja ota rohkeasti yhteyttä! >>