Teollisuus 4.0 mullistaa kiristystyöskentelyn kokoonpanolinjastoilla

Neljäs teollinen vallankumous – Teollisuus 4.0 – tuo esineiden Internetin, reaaliaikaisen datan ja edistyksellisen automaation osaksi kokoonpanevan teollisuuden arkea. Kehitys ja muutokset vaativat organisaatioilta sopeutumista mutta tarjoavat samalla mahdollisuuksia muun muassa tuottavuuden kasvulle.

Teollisuus 4.0:sta on viimeisten vuosien aikana puhuttu paljon, ja termi onkin herättänyt monissa yrityksissä niin kiinnostusta kuin epäilyksiä. Monelle käsi- ja paineilmatoimisia momenttivääntimiä käyttävälle yritykselle Teollisuus 4.0:n tuoma muutos voi kuitenkin olla varsin maltillinen. Kokoonpanolinjastoilla neljäs teollinen vallankumous näyttäytyykin ennen kaikkea automaatioratkaisujen sekä DC-sähkötyökalujen lisääntyneenä käyttönä.

Etähallittavat ominaisuudet tehostavat linjastojen toimintaa

Kustannustehokkaat automaatioratkaisut ja erilaisilla älykaroilla suoritettavat kiristystoimenpiteet ovat monilla kokoonpanolinjastolla jo arkipäivää. Täysin automatisoidut linjastot vaativat kuitenkin toimiakseen runsaasti tilaa, minkä vuoksi linjastotyöntekijöiden käyttämillä momenttityökaluilla tulee olemaan vastaisuudessakin merkittävä rooli tehokkuuden ja tuottavuuden takaamisessa. Monilla linjastoilla ratkaisuksi ovatkin osoittautuneet monipuoliset työkalukokonaisuudet, jotka koostuvat saman työkaluvalmistajan automaatioratkaisuista ja niitä täydentävistä, helposti liikuteltavista älymomenttivääntimistä.

Älymomenttivääntimet helpottavat ja näin tehostavat kokoonpanolinjastoilla työskentelyä. Muun muassa saksalainen Cleco hyödyntää älykaroissaan sekä Neotek-, CellTek– ja CellCore-momenttivääntimissään käyttöliittymää, joka mahdollistaa paitsi useamman vääntimen keskitetyn hallinnan, myös useampien eri kiristysparametrien määrittelyn yhteen ainoaan työkaluun. Helppokäyttöisten ohjausjärjestelmien ja työkalujen tarjoama joustavuus vähentää linjastolla tarvittavien työkalujen määrää ja vapauttaa näin työkaluvaihdoksiin sekä asetusten säätämiseen kuluvan ajan varsinaisiin kiristystöihin. Oikein hyödynnettyinä keskitetyt välineratkaisut voivatkin olla kokoonpaneville teollisuustoimijoille merkittävä säästötekijä.

Langattomasti hallittavat linjastot helpottavat myös niissä käytettävien työvälineiden ja ohjelmistojen päivittämistä. Samalla uusien työkalujen kytkeminen jo olemassa olevaan työkaluympäristöön käy aiempaa helpommin. Mitä vähemmän katkoksia vanhojen laitteiden päivittäminen ja uusien työkalujen käyttöönotto aiheuttavat, sitä tehokkaampaa koko linjaston toiminta on.  

Lisää laatua reaaliaikaisilla tiedonsiirto-ominaisuuksilla

Tuotantoa tehostavan etähallinnan lisäksi Teollisuus 4.0:n linjastotyöskentelyyn tarjoama potentiaali piilee kiinnitystyökalujen reaaliaikaisesti dataa keräävissä ominaisuuksissa. Kokoonpanolinjastojen kalusto koostuu usein yksittäisistä momenttivääntimistä, joiden yhdistäminen samaan järjestelmään helpottaa merkittävästi koko linjaston työkaluista saatavan datan hallintaa. Älykkäät anturiohjatut momenttivääntimet muodostavatkin ohjausyksikköjen kanssa käytettäessä monipuolisen työkalukokonaisuuden, joka tarjoaa laajat mahdollisuudet niin linjastojen keskitettyyn tiedonkeruuseen, tuotannonohjaukseen kuin kiristysstrategioiden määrittelyyn.

Tuotannon hektisyydestä johtuen manuaaliseen kiristystyöskentelyyn sisältyy aina riskejä, joista useimmat liittyvät väärässä järjestyksessä, väärillä työkaluilla tai väärillä momenttiarvoilla toteutettuihin kiristyksiin. Anturiohjattuihin momenttivääntimiin ja ohjausyksikköihin ennalta-asetettujen kiristysstrategioiden ja -arvojen avulla tällaiset käyttäjälähtöiset virheet ovat kuitenkin minimoitavissa. Muun muassa vaativiin kokoonpanotöihin suunnitellut Cleco Neotek-, CellTek– ja CellCore-momenttivääntimet ovat varustettavissa hälytyksenomaisilla ääni-, tärinä ja valotoiminnoilla, jotka ilmaisevat käyttäjälle ennalta määriteltyjen kiristysstrategioiden poikkeamista tai liitoksessa esiintyvistä epätarkkuuksista. Näin pienet, mutta usein lopputuotteen laadulle kriittiset virheet ja niistä johtuvat tuotepalautukset ovat vältettävissä heti työskentelyn aikana.

Paitsi kiristystietojen dokumentoinnissa ja tuotannonkehityksessä, on momenttivääntimien keräämästä datasta myös merkittävää hyötyä työkalujen toimintakunnon ylläpidossa. Anturien tarjoama analytiikka helpottaa työkalujen ennaltaehkäisevän huollontarpeen arviointia, mikä vähentää pitkällä aikavälillä merkittävästi hajonneiden laitteiden korjauskustannuksia. Lisäksi työkaluista saatavalla datalla voidaan kartoittaa esimerkiksi käyttökoulutuksen tarvetta.

Clecon langaton CellCore-akkuväänninsarja on nykyaikainen ja helppokäyttöinen vaihtoehto reaaliaikaista datansiirtoa ja etäkäyttömahdollisuutta vaativiin kokoonpanon tehtäviin.

Edistykselliset sähköväänninkokonaisuudet asennuksineen Haitorilta

Ammattikäyttöön tarkoitettujen momenttiruuvinvääntimien ja sähköväänninjärjestelmien tuoteportfoliomme on suunniteltu suomalaisen teollisuuden vaativiin ja monipuolisiin tarpeisiin. Edustamamme kehittyneet työkalu- ja kokoonpanoratkaisut takaavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja lisäävät näin työn tehokkuutta sekä tuottavuutta. Uusinta teknologiaa hyödyntävä tuotevalikoimamme tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia muun muassa paremman ergonomian, työturvallisuuden sekä laadunhallinnan osalta.

Olemme vuosittain mukana lukuisissa kiristysjärjestelmien käyttöönotoissa ja autamme asiakkaitamme löytämään ideaalit kiristysratkaisut jo tuote- ja tuotannonkehityshankkeiden aikana. Toimitamme asiakkaidemme käyttöön niin yksittäisiä momenttivääntimiä kuin useamman älykaran ratkaisuja ja vastaamme tarvittaessa työkalujemme käyttöön liittyvän infrastruktuurin perustamisesta. Merkkien maahantuojana ja valtuutettuna edustajana takaamme parhaan palvelun ja asiakastuen tuotteidesi koko elinkaaren ajan.

Otathan rohkeasti yhteyttä! >>

Cleco

Saksalainen Cleco on kokoonpanovääntimien saralla synonyymi laadulle. Clecon mallisto sisältää kattavan valikoiman niin paineilma- kuin sähkötoimisia ruuvinvääntimiä, minkä lisäksi yhtiö tunnetaan teollisuusmarkkinoiden johtavasta materiaalinpoistotyökalujen sarjastaan. Kattavilla Cleco-automaatioratkaisuilla ohjataan jopa kokonaisten kokoonpanolaitosten ruuvi- ja mutteriliitosten kiristämiseen käytettäviä laitteistoja. Cleco kuuluu osaksi Apex Tool Groupia, joka on yksi maailman suurimmista teollisuustyökalukonserneista.