Momenttityökalujen ja -anturien antamien lukemien oikeellisuus on syytä tarkastuttaa säännöllisin väliajoin

Kalibroimalla kuntoon – näin valitset oikean mittalaitteen momenttityökaluillesi

Toimintakuntoiset momenttiavaimet ja -taltat ovat kriittinen osa tarkkuutta ja luotettavuutta vaativassa pultti- ja ruuviliitostyöskentelyssä. Jotta momenttityökalujen antamien lukemien oikeellisuudesta voidaan varmistua, on ne syytä kalibroida säännöllisin väliajoin.

Momenttityökalujen kalibrointi on toimenpide, josta ei kannata pihistellä. Puutteellisella kalibroinnilla voi olla kauaskantoisia ja vahingollisia vaikutuksia paitsi työkalujen suorituskykyyn, myös niiden käyttökohteiden toimintaan. Liian monet huoltoa tai korjausta kaipaavista momenttityökaluista ovatkin kokeneet niin kutsutun ”kotikalibroinnin” kohtalon, jossa esimerkiksi ruuvipenkkiin kiinnitettyä momenttiavainta on yritetty kalibroida käsipainojen tai kahvakuulien painon voimalla. Sen sijaan kalibroinnissa on aina syytä käyttää varta vasten vääntömomentin mittaamiseen suunniteltuja mittalaitteita, antureita ja muita työkaluja – ja usein myös kalibrointilaitteisiin ja -menetelmiin perehtyneen asiantuntijan ammattitaitoa.

Täsmällisiä tuloksia tarkoituksenmukaisilla laiteratkaisuilla

Momenttityökalujen kalibroinnissa voidaan tyypillisesti käyttää joko sisäänrakennetuilla antureilla varustettuja mittalaitteita tai ulkoisia, irrallisia momenttiantureita hyödyntäviä näyttölaitteita. Yksinkertaiset ja ennen kaikkea kustannustehokkaat mittalaitteet ovat vaihtoehto, johon erityisesti tuotantoteollisuudessa luotetaan – sopivaan paikkaan kiinnitettyinä mittalaitteet antavat helposti ja nopeasti tiedon työkalujen todellisista momenttiarvoista. Näyttölaitteet ja niihin kytkettävät momenttianturit sen sijaan mahdollistavat mittalaitteita laajemman laitekannan kalibroinnin, minkä lisäksi antureiden mittatarkkuus on huomattavasti mittalaitteita korkeampi.

Mitta- ja näyttölaitteiden lisäksi momenttiavainten kalibroinnissa voidaan hyödyntää käytännöllisiä ja tarkkoja kalibrointipenkkejä. Perinteisiin kalibrointimenetelmiin verrattuna kalibrointipenkki kannattelee momenttiavainta kuormituksen ajan kiinteässä asennossa samalla, kun penkin vaihteisto välittää pyöritysliikkeen momenttianturiin. Tämä takaa momentin välittymisen tasaisesti momenttiavaimen kahvaan.

Tehokkaalla prosessorilla varustettu Norbar T-Box 2, ISO 1500 -kalibrointipenkki ja staattinen anturi ovat laadukas yhdistelmä niin pienten kuin suurtenkin momenttiavaimien kalibrointiin.

Kalibrointilaboratoriot ja -puomit takaavat äärimmäisen mittatarkkuuden

Myös momenttiantureilla saatavien arvojen totuudenmukaisuus on syytä tarkastuttaa säännöllisesti. Tähän oikeat välineet ovat korkean tarkkuuden kalibrointipuomit ja kuormitusmassat, jollaisia löytyy akkreditoiduista, kansainvälisen SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin täyttävistä kalibrointilaboratorioista.

Erityisesti momenttiantureiden ja mekaanisten momentinmittauslaitteiden staattista kalibrointia varten suunnitellut kalibrointipuomit ja kuormitusmassat minimoivat mittaustulokseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Kalibrointipuomeille suunnitellut vääntiöt on koneistettu korkeimman ISO 2725 -vaatimuksen mukaisesti. Anturin vääntiön toleranssien, asetelman yhdensuuntaisuusvirheen ja anturin kiertoelastisuuden vuoksi puomi kuitenkin vääjäämättä kiertyy kuormitettuna vaakatasosta. Kalibrointipuomien päätykaaret onkin suunniteltu siten, etteivät edellä mainitut epävarmuustekijät pääse vaikuttamaan kalibroinnin tarkkuuteen.

Kalibrointipuomien yhteydessä käytetään lisäksi erilaisia kuormitusmassoja, joiden avulla tarkasti tunnettu vääntömomentti on mahdollista tuottaa. Kuormitusmassoja hankittaessa on ensiarvoisen tärkeää tuntea niiden tarkan käyttösijainnin putoamiskiihtyvyyden arvo – näin laboratorioon toimitettavat massat ovat oikein kalibroidut, mikä takaa puomilla saatujen tulosten tarkkuuden ja oikeellisuuden. Lisäksi kalibrointipuomien käyttö vaatii aina lämpötilavalvotun tilan.

Huipputarkan Norbar Trucheck 2 -momentinmittauslaitteen kalibroinnissa on syytä suosia korkean tarkkuuden kalibrointipuomia ja kuormitusmassoja.

Suomen ainoa akkreditoitu vääntömomentin kalibrointipalvelu – työkalujen merkistä tai mallista riippumatta

Akkreditoitu vääntömomentin kalibrointipalvelumme hoitaa puolestasi kaikki momenttivääntimet, -avaimet sekä -taltat. Akkreditointimme kattaa käsimomenttityökalut momenttialueella 0,04 – 3 000 Nm ja hydrauliset momenttivääntimet momenttialueella 30 – 100 000 Nm, minkä lisäksi se pätee molempien osalta myös kentällä tehtäviin kalibrointeihin. Tämä mahdollistaa kalibrointitoimenpiteiden tekemisen suoraan asiakkaan luona, mikä onkin usein kaikista nopein ja siten myös kustannustehokkain vaihtoehto. Kalibrointipalveluumme sisältyy myös työkalujen kalibrointivälin seuranta järjestelmässämme.

Kalibroimme lisäksi Helsingin toimipisteemme akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa momenttiantureita ja mittalaitteita (0,04 – 1 500 Nm) sekä elektronisia momentinnäyttölaitteita (0,5 – 11 mV dc), joiden kalibrointi vaatii standardinmukaisia toimitila- sekä ympäristöolosuhteita. Tällaisia tulosten oikeellisuuden takaavia olosuhteita ovat muun muassa optimaalinen ilmanlämpötila ja -kosteus, pölyttömyys sekä sähkömagneettisilta häiriöiltä suojaaminen. Seuraamme ja raportoimme säännöllisesti laboratoriomme olosuhteita, minkä lisäksi Suomen kansallinen akkreditointielin FINAS valvoo toimintaamme standardinmukaisuutta vuosittaisella auditoinnilla. 

Kuinka voimme auttaa? Otathan rohkeasti yhteyttä >>

Norbar

Vuonna 1942 perustettu Norbar on englantilainen, maailman johtava käsimomenttityökalujen, momentinkertojien sekä paineilmatoimisten momenttivääntimien valmistaja. Norbarilla on yksi alansa moderneimmista ja suurimmista momenttityökalujen ja mittalaitteiden valmistus- ja tuotekehitysyksiköistä. Tämän lisäksi se on myös maailman ainoa valmistaja, joka pystyy tarjoamaan täydellisen, koko alueen kattavan momenttityökalu-, mittauslaite- ja kalibrointipalvelun aina 300 000 Nm:iin saakka. Haitor on Norbarin pitkäaikainen yhteistyökumppani.