HYTORCin kiinnitysratkaisut ovat loistovalinta voimakkaasti tärisevissä kaivosteollisuuskohteissa

Liitos ei lepää louhittaessakaan

Kaivosteollisuuden haastavat olosuhteet asettavat tiukat vaatimukset niin kaivuukohteissa käytettäville kiristysliitoksille, -työkaluille kuin -menetelmillekin. HYTORCin kustannustehokkaat kiinnitysratkaisut varmistavat, että pultti- ja ruuviliitokset säilyttävät lujuutensa voimakkaasti tärisevissä ja äärimmäistä kuormitusta sisältävissä kohteissa.

Kaivuukohteet sisältävät jatkuvasti muuttuvina ympäristöinä runsaasti potentiaalisia vaaratekijöitä, joiden tunnistaminen ennakkoon on keskeinen osa turvallisten ja tuottavien toimintaympäristöjen rakentamista. Kaivoksissa tapahtuvien onnettomuuksien riskiä lisäävät paitsi työmaaliikenteen ja räjähdysten kaltaiset välittömät tekijät, myös erilaiset epäsuorat muuttujat – kuten esimerkiksi puutteelliset pultti- ja ruuviliitokset. Vakavien loukkaantumisten lisäksi löystyneet liitokset voivat aiheuttaa tuhoisia vaurioita työmaalla käytettäville koneille, laitteille ja muulle infrastruktuurille.

Luotettavien ja laadukkaiden työvälineiden hankinta sekä jo olemassa olevien työkalujen kunnon säännöllinen tarkastuttaminen nousevatkin merkittävään rooliin minimoitaessa kaivuukohteissa tapahtuvien onnettomuuksien riskiä. Oli kyse sitten kaivosteollisuuden ajoneuvoista, nostureista tai muista linjastolaitteista, löytyvät markkinoiden turvallisimmat kiinnitysratkaisut HYTORCin kattavasta työkalu- ja kiinnityselementtien valikoimasta.

Kiristysarvot kuntoon niin avolouhoksissa kuin maan alla

HYTORCin suuriin kiristysarvoihin suunniteltujen työkalujen tarjonta kattaa laajan valikoiman kompaktisti muotoiltuja, ahtaisiin kohteisiin erinomaisesti soveltuvia momenttivääntimiä. Esimerkiksi akkukäyttöiset, yhtiön tuotekehityksen terävintä kärkeä edustavat LION– ja Lithium II -suurmomenttivääntimet soveltuvat voima-painosuhteensa vuoksi täydellisesti kaivosteollisuuden raskaiden työkoneiden pultti- ja ruuviliitostöihin. Monipuolista väänninvalikoimaa täydentävät HYTORCin aluslevyt, kiinnityselementit ja muut lisävarusteet, jotka mahdollistavat kiristystyöskentelyn ahtaissakin paikoissa ilman ulkoista vastavoimavartta.

Vastavoimavarrettomuuden lisäksi HYTORCin aluslevyt – erityisesti kaivosteollisuuden käyttöön suunnitellut J-Washer-vastavoima-aluslevyt – ehkäisevät tehokkaasti tärinän ruuviliitoksissa aiheuttamaa löystymistä. J-Washerin molemminpuoliset, mutteria ja liitospintaa vasten tulevat rihlaukset lukittavat aluslevyn tiukasti paikalleen estäen näin liitosten löystymisen värähtelevissä ja dynaamisen kuormituksen käyttökohteissa. Aluslevyt helpottavat myös liitosten turvallista avaamista ja sulkemista kaivosteollisuudelle tyypillisissä kohteissa, joissa työntekijän on työstettävä liitosta itsensä yläpuolella.

Samankaltaisuuksista huolimatta jokainen kaivuukohde on puitteineen uniikki kokonaisuus ja esimerkiksi eri maanalaisten kaivosten putkistot sekä muu infrastruktuuri ovat harvoin identtisiä keskenään. Tämä edellyttää usein kaivoksissa käytettävien pultti- ja ruuviliitostyökalujen räätälöintiä ja mitoitusta suoraan käyttökohteeseen. Oikeiden kiinnitystyökalujen valitsemisessa, suunnittelussa ja asentamisessa kannattaakin kääntyä aina liitoksiin erikoistuneen asiantuntijan apuun.

HYTORCin aluslevyt ovat erinomainen kiinnitysratkaisu tärinälle ja dynaamiselle kuormitukselle alttiissa kohteissa, kuten esimerkiksi kaivoskoneisiin tehtävissä kiinnityksissä.

Kiinnitystekniikan viimeisimmät ratkaisut kaivos- ja rakennusteollisuuteen Haitorilta

HYTORCin valtuutettuna Suomen edustajana Haitor tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman hydraulisia, paineilmatoimisia sekä akkukäyttöisiä suurmomenttivääntimiä lisävarusteineen. Kauttamme järjestyvät luonnollisesti myös HYTORCin momenttityökalujen, aluslevyjen, kiinnileikkautumattomien mutterien sekä erilaisten kiinnityselementtien suunnittelu- ja räätälöintipalvelut käyttökohteen vaatimusten mukaisesti. Kymmenien vuosien kokemuksemme pultti- ja ruuviliitosten parista takaa täydellisen työkalu- ja kiinnitysratkaisun jokaiseen kohteeseen.

Jotta kiristystyökaluilla saavutettavan momentin tarkkuuteen ja oikeellisuuteen voidaan luottaa, on työkalut myös syytä huoltaa ja kalibroida säännöllisesti. Huolto- ja kalibrointipalvelumme hoitavat puolestasi kaikki kaivos- ja rakennusteollisuudessa käytettävät momenttityökalut ja hydrauliyksiköt niiden merkistä ja mallista riippumatta. Kalibrointipalvelullemme on myönnetty ainoana Suomessa SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -vaatimuksen täyttävä akkreditointi vääntömomentille ja sen pätevyysalue on nyt entistäkin laajempi – jatkossa akkreditointimme kattaa hydrauliset momenttivääntimet aina 100 000 Nm:iin asti.

Väännetään kaivuuprojektisi seuraavalle tasolle – ota yhteyttä! >>

HYTORC

Yhdysvaltalainen HYTORC on hydraulisten momenttivääntimien edelläkävijä ja oman alansa markkinajohtaja. Jo vuodesta 1968 momenttityökaluja valmistanut HYTORC on ollut perustamisestaan lähtien askeleen muita edellä – tänä päivänä yrityksen patentoidut ratkaisut mahdollistavat muun muassa turvallisen, ulkoisesta vastavoimajalasta vapaan kiristystyöskentelyn. Laadultaan parasta A-luokkaa olevat vääntimet tarjoavat parhaan mahdollisen tarkkuuden nopeasti ja täsmällisesti. Haitor on tehnyt yhteistyötä HYTORCin kanssa koko toimintansa ajan.