HYTORC MXT on maailman suosituin hydraulinen momenttiväänninmalli

Akkreditoidun kalibrointipalvelumme pätevyysalue laajenee

Haitorin kalibrointilaboratoriolle on myönnetty ainoana Suomessa SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 -vaatimuksen täyttävä akkreditointi vääntömomentille. Jatkossa akkreditoidun vääntömomentin kalibrointipalvelumme pätevyysalue on entistäkin laajempi, kun hydraulisten momenttivääntimien mittausalue ulottuu jopa 100 000 Nm:iin asti.

Vuosi 2020 on päättymässä osaltamme mitä parhaimmissa tunnelmissa, sillä kalibrointilaboratoriomme K060 on saanut hartaasti odotetun uudelleenakkreditointipäätöksen. Uusi päätös tuo mukanaan myös laajennuksia vääntömomentin mittausalueisiimme – siinä missä aikaisempi akkreditointipäätöksemme on kattanut hydrauliset momenttivääntimet alueella 30 – 50 000 Nm, mahdollistaa uusi päätös hydraulivääntimien akkreditoidun kalibroinnin aina 100 000 Nm:iin saakka.

Mikä parasta, pätee uusi akkreditointi jälleen myös kenttäolosuhteissa tehtäviin hydraulisten momenttivääntimien ja käsimomenttiavaimien kalibrointeihin. Tämä mahdollistaa kalibrointitoimenpiteet suoraan momenttityökalujen käyttökohteissa ja helpottaa näin merkittävästi koko kalibrointiprosessia. Liikkuva huolto- ja kalibrointipalvelumme onkin myös jatkossa paitsi nopein, myös kustannustehokkain tapa momenttityökalujen kalibroimiseksi.

Tuore päätös astuu voimaan välittömästi ja sen voimassaolo päättyy 23.6.2024. Akkreditointi edellyttää meiltä myös jatkossa jatkuvaa standardoitujen prosessien ylläpitämistä sekä kehittämistä. Toimintamme standardinmukaisuutta valvotaan FINASin vuosittaisella auditoinnilla.

Asianmukainen kalibrointi takaa tarkasti oikean momentin

Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin pohjautuva menettelytapa, jolla akkreditoitavan toimijan pätevyys ja annettujen tulosten sekä todistusten oikeellisuus voidaan todistaa. Asiakkaalle akkreditointi onkin ennen kaikkea merkki toimijan uskottavuudesta, luotettavuudesta ja tarjottavan palvelun laadusta.

Akkreditoitu vääntömomentin kalibrointipalvelumme hoitaa puolestasi kaikki hydrauliset vääntimet ja käsikäyttöiset momenttityökalut – työkalujen merkistä tai mallista riippumatta. Toimipisteemme kalibrointilaboratoriossa kalibroidaan myös momenttiantureita ja mittalaitteita. Akkreditointimme pätevyysalue on erittäin kattava:

– Käsimomenttiavaimet 0,04 – 3 000 Nm
– Hydrauliset momenttivääntimet 30 – 100 000 Nm
– Momenttianturit ja mittalaitteet 0,04 – 1500 Nm
– Elektroniset momentinnäyttölaitteet 0,5 – 11 mV dc

Akkreditointi pätee käsimomenttiavaimien ja hydraulisten momenttivääntimien osalta myös kentällä tehtäviin kalibrointeihin, mikä mahdollistaa kalibrointitoimenpiteiden tekemisen suoraan asiakkaan luona. Kalibrointipalvelumme tarjoaa lisäksi jäljitettävää kalibrointia kaikille akku-, sähkö- ja paineilmatoimisille momenttivääntimille sekä pumppuyksiköille painemittareineen. Kalibrointipalveluumme sisältyy myös työkalujen kalibrointivälin seuranta järjestelmässämme.

Jäävätkö vääntömomenttisi vajaiksi? Epäilyttääkö työkalujesi tarkkuus? Ota rohkeasti yhteyttä! >>